بعضی وقتها سرگرمی میتونه ...

پسرم _دلبندم

دانیالم

این روزها هوا سردتر شده و ما بیشتر در منزلیم دنیای من و تو دنیای بازی شده و راههایی که بتونم سرگرمت کنم تا بتونم به کارهای خونه برسم...

سرگرمی میتونه یه ضبط قدیمی باشه که مالکیتش رو داشته باشی وسی دی هات رو بذاری و جابجا کنی یا با صدای لالایی سیدی هات بخوابی

دانیال جمالی بدر

میتونه یه جعبه مقوایی باشه که برات از توش یه دایره در بیارم و بشه ماشین لباسشویی خیالیت

دانیال جمالی بدر

میتونه شن باشه که برات بخریم و برای اینکه تمیز باشه تو حموم بشورم و بذارم بجوشه و خشک کنم بدم شما تا با فرغونت جابجاش کنی

دانیال جمالی بدر

میتونه یه ماشین کنترلی باشه...

دانیال جمالی بدر

اما یه دردو دل

پسرم

امروز دوشنبه هست

پنجشنبه آزمون کارشناسی ارشد دارم

تصمیم گرفتم شرکت نکنم

حس میکنم باید فکرم رو متمرکز تر کنم

این فرصت دوباره پیش میاد

و میدونم یه روزی حتما شرکت میکنم

میخوام بیشتر برای تو و پدرت باشم ...و خیلی چیزهایی که تو فکرم میگذره...

و خداوند نگهبانمان باد...

 

/ 2 نظر / 12 بازدید
یک دوست

چه مامان فدا کاری خوشبحال دانیال و پدرش

مامان دانیال

آره وقتی یه پسر گل داریم دیگه نمی تونیم به فکر درس و ادامه تحصیل باشیم، البته با شیطنت هایی که دارن باید درس رو بوسید و کنار گذاشت