پسرم تولد 3 سالگی ات مبارک

پسرم دانیال 3 سال گذشت

دانیال جمالی بدر

زوزهایی که برای من وپدرت پر از تجربه بود

ما در کنار تو پر انرژی تر

صبورتر

شادتر

با تجربه تر شدیم

روزهایی که سه تایی یاد گرفتیم چطوری با هم کنار بیایم

روزهایی که توش پر از اتفاقهای متضاد بود

غم/شادی

مریضی /سلامتی

گریه/خنده

خامی/با تجربه بودن

و امروز که روز میلاد توست روزی که من رو به زیباترین حس دنیا رسوندی

روزی که با دیدنت و در

آغوش کشیدنت هوای نفست تمام ریه هایم را پر کرد

هوایی که همیشه در من ماندگار است /هوایی که مرا همیشه شاکر خداوند میکند

                                      پسرم میلادت مبارک

 

 

 

/ 0 نظر / 28 بازدید