کلماتی که در 2 سال و 3 ماهگی میگویی...

فرزندم....


دوباره برایت مینویسم و برای تو نوشتن به من نیرویی عجیب میدهد

اینکه روزی نوشته هایم را بخوانی /اینکه بخوانی ...یعنی درس خواندی

مدرسه رفتی /بزرگ شدی وه که چه زیباست شوری که در دلم است

شیرین است به تو فکر کردن به اینکه هستی /بزرگ میشوی///////

امشب میخواهم از حرفهایی که بیان میکنی بنویسم.

daniyal

عزیزم تو واضح وشیرین سخن میگویی و مارا با حرفهایت شاد میکنی /چرا که لحنی شیرین داری و ما از شوق کلامت و صدای زیبایت پر از شادی میشویم..

....................

کلماتی که میگی

بابا............بابا                                     لوله....لوله 

مامان.......مامان                                 من.....من

او آدا........بابای مامان                        بیا.......بیا یا بده

او اچی......مامان مامان                     مای.....مایع دستشویی

با جلی...........بابای بابا                           گوجه...گوجه

مون.........ملوک خانم                        آنانا......آناناس

عمه.........عمه                                 نون....نون

آنون.........با نون                                   پل....پل

در............در                                      برقی....برقی

ببو............صدای ماشین پلیس            کوه.....کوه

لونه..........لونه                                    نی نی....نی نی

اوف.........اوف                                     جیز .....هر چیزی داغ باشه یا زخم بشه

بلبل........بلبل                                      نینون....زیتون

اموم......حموم                                      عمو علی...عمو علی

سی......شیر                                        آب.....آب

دس...دست                                           پا....پا

  بابا بیا....بابا بیا                                      آب ب....اسمارتیز

مامان بیا...مامان بیا                               مو...مو

سر...سر                                              گو....گوش

                 >>>دوستت دارم شیرین زبانم<<<

/ 1 نظر / 4 بازدید
فرحناز

عزیز دلم امیدوارم همیشه مانندحالا با کلماتت باعث شادشدن اطرافیانت شوی و هیچگاه باکلماتت کسی را نیازاری