پسرم یادت باشد...

پسرم یادت باشد....

دانیال و مامان ندا

حرفی نزنی که به کسی بر بخورد....

نگاهی نکنی که دل کسی بلرزد


خطی ننویسی که آزار دهد کسی را


یادت باشد که روز و روزگار خوش است
وتنها دل ما دل نیست
 
یادت باشد از چشمه درسِِ خروش بگیری
و از آسمان درسِ پـاک زیستن


یادت باشد سنگ خیلی تنهاست ...
یادت باشد باید با سنگ هم لطیف رفتار کنی مبادا دل تنگش بشکند


یادت باشد برای درس گرفتن و درس دادن به دنیا آمده ایم ... نه برای تکرار
اشتباهات گذشتگان


یادت باشد زندگی را دوست داری


یادت باشد گره تنهایی و دلتنگی هر کس فقط به دست دل خودش باز می شود
یادت باشد هیچگاه از راستی نترسی و نترسانی


یادت باشد از بچه ها میتوان خیلی چیزها آموخت


یادت باشد پاکی کودکیت را از دست ندهی


یادت باشد زمان بهترین استاد است


یادت باشد قبل از هر کار با انگشت به پیشانیت بزنی تا بعدا با مشت برفرقت نکوبی
یادت باشد با کسی انقدر صمیمی نشوی شاید روزی دشمنت شود
یادت باشد با کسی دشمنی نکنی شاید روزی دوستت شود
یادت باشد قلب کسی را نشکنی


یادت باشد زندگی ارزش غصه خوردن ندارد


یادت باشد پلهای پشت سرت را ویران نکنی


یادت باشد امید کسی را از او نگیری شاید تنها چیزیست که دارد


یادت باشد که عشق کیمیای زندگیست


یادت باشد که ادمها همه ارزشمند اند و همه می توانند مهربان و دلسوز باشند  یادت باشد زنده ای...

ویادت باشد همیشه برای مادرت با ارزشی ...همیشه....

 

/ 5 نظر / 114 بازدید
سرونازشیراز

[گل][گل]

ثریا

احسنت به شما لذت بردم

فرزانه

من مادر ندارم اما هر وقت نوشنه های شما را می خوانم کلی روحیه مگیرم خیلی قشنگ بود

مهسا

خیلی خیلی زیبا بود

مهسا

بسیار لذت بردم منم 2 دختر دارم میتونم بپرسم تحصیلات ورشته شما چیه