جای جدید برای غذا خوردن !

عزیز مامان

هنوز ماه رمضان هست -روزهای طولانی-گرما-و من در کنار تو شرایط رو راحت

تر قبول میکنم


عزیزم این روزها جایی رو برای غذا خوردن برات درست کردم که خیلی دوست

داری و لذت میبری -به عکسات نگاه کن....خیلی جالبه انقدر این تغییر رو

دوست داری که خودت تنهایی غذا میخوری

دانیالدانیال

پسر کوچولوی من گاهی وقتها چه چیزهایی باعث رضایتت میشه و چه زیبا بود

اگر ما بزرگترها هم با چیزهایی کوچک و ساده پر از رضایت میشدیم......

                              دنیایت برایم محترم است فرزندم

 

دانیال

دانیال

 


 

 

 


                        بهترینم -عزیزتر از جانم -دوستت دارم

 

 

 

/ 0 نظر / 12 بازدید