دانیال نقاشی میکنه...

سلام نقاش کوچولووو

دانیال جمالی بدر

دیروز برای مامانی نقاشی کشیدی وهر دومون بسیار لذت بردیم

من یه سر کشیدم و گفتم براش مو بکش...وای عالی بود بدون هیچ کمکی مو کشیدیتشویق

تازه گوشهاشم کشیدیتشویق

دانیال جمالی بدر

دفعه بعد گردنش هم کشیدیهورا

دانیال جمالی بدر

ماشین کشیدم و شما چرخ هاشو کشیدیهورا

دانیال جمالی بدر

دایره کشیدیتشویق

دانیال جمالی بدر

در ماشین لباسشویی هم کشیدیهورا

دانیال جمالی بدر

خطهای کوتاه و بلند کشیدم و با اون دستهای کوچولوت خطهارم کشیدی آفرین عزیزمتشویق

دانیال جمالی بدر

کوچولوی من حتما نقاشی رو از من به ارث بردی....آخ جون هورا

دانیالم این آثار برای من هزاران بار با ارزشتر از آثار نقاشان بزرگ در نمایشگاه ها و موزه هاست زیرا تو آنها را رسم کرده ای و باز هم بخاطر حسی شیرین که به من میبخشی اول از پروردگارم و سپس از تو سپاسگدارم

                                نقاش کوچولوی من دوستت دارم

/ 2 نظر / 14 بازدید
ماما ن اشی

منو خیلی خوشحال کردی دانیال جون بزن رودست مامانت

بیتا

سلام دانیال جون ٬ من خیلی خوشحال شدم که نقاشی ها تو دیدم