راهی جدید برای لذت بردن

سلام پسرم

از این عکس چی متوجه میشی؟؟؟متفکر

دانیال جمالی بدر

خوب یکم راهنمایی میکنم ....شما هم در این عکس حضور داری

.

.

.

.

.

دانیال جمالی بدر

اهان دیگه فهمیدی چه خبره وروجک

ماجرا از این قرار بود که صبح شده بود و شما در حال تاب بازی و من در حال رختخواب جمع کردن که خواستم خوشت بیاد پتو رو انداختم روت که خوش آمدن همانا و کار این روزهای من وبابا شده... اول میری تو تاب میگی پتو بعد از مدتی از ما میخوای بیایم اون زیر پیشتقهقهه جالبه نه!!!

دانیال جمالی بدر

                  ببین چه لذتی میبری

جدیدا هم بدون کمک میری توی تاب و میای بیرون واینکه انقدر تند تاب رو حرکت میبدی و از اینکار هم خیلی لذت میبری

خلاصه عزیزم لذت ببر که دوران کودکی از نظر من باید دنیای لذت بردن و کشف کردن باشه...

                                دوستت دارم وروجکه مهربونم

/ 1 نظر / 9 بازدید
مامان اش

قربونت برم چقدر شيطوني