مامانی 33 ساله شد...

پسرم دانیال امروز روز تولد مامانیه

تولد مامان ندا

 این عکس حالا که مادر شدم برام حکم دیگه ای داره انگار حس میکنم که مامان اشی چطور نگاهم میکنه و با در آغوش گرفتن من به چه حسی رسیده

من امروز با 32 سال زندگی خداحافظی میکنم و وارد 33سالگی میشم

امسال سومین سالی هست که در تولدم حضور داری و حضور تو همچنان مرا متفاوت میسازد/تفاوتی که فقط خودم درک میکنم

کاش بتونم هر سالی که میگذره برات بهتر از قبل مادری کنم

و در نهایت خدایا بخاطر لطفی که به من عطا کردی سپاسگذارم

پسری که لحظه لحظه هایم را و تمام وجودم را پر از عشق میکند ...وبخاطر وجودش نعمت صبر در من شکوفا تر شده

و باز هم خدایا سپاسگدارم که فرصتی به من دادی تا بتوانم بیشتر زندگی کنم و در سی و سومین سال زندگی ام هم از لطفی که به من عطا کردی لذت ببرم

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید