دانیال و فتح شومینه...

دوباره سلام وروجکم ...

کار این روزات بالا رفتن از شومینه است استرس

البته بدون کمک یعنی با هر فرمی شده میخوای تنهایی و بدون کمک ما باشه البته این مسئله جدیدی نیست چون بارها وبارها به همراه بابا در گذشته بالا رفتی...اینکه یک دفعه تصمیم میگیری و میبینیم رو مبلی مارو میترسونه ...نگران

جالبتر اینکه وقتی اون بالا میری از بابا میخوای بره کنارکلافه خوب بابا چیکار کنه که من به کمکش میام و با همون راههای حواس پرتی میارمت پایین....

عالمی داریم باهات...

مراحل از این قراره

1.سرمونو میچرخونیم میبینیم رومبلی داری میری بالاتعجب

دانیال و شومینه

2.میدویم و میایم پیشت که صداتو میبری بالا که برید ما هم نگران مواظبتیماسترساسترس

دانیال و شومینه

3.میری بالا

دانیال و شومینه

4.حالا بالا رسیدی و حس خاصی داریهورا

دانیال و شومینه

 

5.اینجاهم به پیشنهاد من نشستی خستگی در کنی...

دانیال و شومینه

 

این عکسها رو همین امروز گرفته اگر هم تار میشه به خاطر اینه که تنها بودم و باید مواظبت می بودم و شما هم در حال بالا رفتن ....الانم که دارم این متن رو وارد میکنم شما خوابی...

وقتی میگم ما پر از هیجان و تحرک شدم یکی از نمونه هاش همینه...

پسرم شادیت دنیای من است...

 

/ 1 نظر / 12 بازدید

یک یکدونه ما چقدر کارات شیرینه قربونت برم بر عکس من از بلندی نمی ترسی و این منو خوشحال می کنه نوه شیرینم