ما و دوستانی جدید...

سلام پسرم

گرمای وجودم

نیروی من برای تمام کارهایی که بدون تو انجامش بسیار دشوار بود و حال با بودنت شدنی است

زیبای معصومم

دانیال

در پست قبلی برات نوشته بودم که خیلی به پارک میریم و زمان طولانی را در پارک میگذرونیم و در همین زمانها دوستانی جدید به دوستهات اضافه شده

یاسین و پانیسای عزیز

دانیال و دوستان

دوستانی که در کنارشون لحظه های جدیدی رو سپری میکنی حس داشتن دوست و تجربه داشتن لحظه هایی که در آن محبت/رقابت/جدال/خنده/گریه/و در کنار هم لذت بردن /در کنار هم بازی کردن و در کنار هم خندیدن  را تجربه میکنی

من هم دو ستان خوبی به جمع دوستام اضافه شده منظورم مادر های دوستهای شماست و همه این روزهای خوب رو مدیون  تو هستم پسرم

پی نوشت 1:مهد کودکی که تصمیم داشتم دانیال را ثبت نام کنم ساعتی قبول نمیکنه و من همچنان به دنبال یک مهد خوب و شاید هنوز دودول برای ثبت نام هستمسوال

پی نوشت2:این روزها تا موهات فرمش تفییر میکنه سریع میری دنبال آینه و من همچنان به دنبال یک آینه مناسب برای اتاقت هستم

دانیال

 

/ 0 نظر / 42 بازدید